Privacy

Ik gebruik de door U verstrekte informatie uitsluitend voor verzending of om contact te maken betreffende deze items.

I do NOT use any of your information for purposes other than shipping or making contact with you about these items.